Technische vereisten :
Dit programma maakt gebruik van Javascript,cookies en css stylesheets. Indien u problemen ondervindt gelieve te controleren of deze opties werken in uw "browser".

Loon of weddetrekker

Gelieve geen komma te gebruiken. Gelieve een punt te gebruiken om de cijfers na de komma weer te geven. Bijv. : 1200.50 of 100

1250-11

1251-10

1252-09

1308-50

1247-14

1254-07

1255-06

1242-19

1243-18

1240-21

1241-20

1335-23

1336-22

1337-21

1338-20

1395-60

1396-59

1397-58

1398-57

1263-95

1273-85

1274-84

1275-83

1276-82

1277-81

1278-80

1279-79

1280-78

1267-91

1256-05
km

1257-04

2250-78

2251-77

2252-76

2308-20

2247-81

2254-74

2255-73

2242-86

2243-85

2240-88

2241-87

2335-90

2336-89

2337-88

2338-87

2395-30

2396-29

2397-28

2398-27

2263-65

2273-55

2274-54

2275-53

2276-52

2277-51

2278-50

2279-49

2280-48

2267-61

2256-72
km

2257-71

Beoefenaar van vrij beroep

Gelieve geen komma te gebruiken. Gelieve een punt te gebruiken om de cijfers na de komma weer te geven. Bijv. : 1200.50 of 100

1650-96

1658-88

1659-87

1652-94

1651-95

1653-93

1654-92

1655-91

1667-79

1661-85

1656-90

2650-66

2658-58

2659-57

2652-64

2651-65

2653-63

2654-62

2655-61

2667-49

2661-55

2656-60

Bedrijfsleider

Gelieve geen komma te gebruiken. Gelieve een punt te gebruiken om de cijfers na de komma weer te geven. Bijv. : 1200.50 of 100

1400-55

1401-54

1402-53

1431-24

1418-37

1422-33

1428-27

1405-50

2400-25

2401-24

2402-23

2431-91

2418-07

2422-03

2428-94

2405-20

Zelfstandigen met winst

Gelieve geen komma te gebruiken. Gelieve een punt te gebruiken om de cijfers na de komma weer te geven. Bijv. : 1200.50 of 100

1600-49

1601-48

1602-47

1603-46

1604-45

1615-34

1607-42

1605-44

1618-31

1610-39

1632-17

2600-19

2601-18

2602-17

2603-16

2604-15

2615-04

2607-12

2605-14

2618-01

2610-09

2632-84

Vervoer : Uw wagen

Gebruikt u uw wagen voor beroepsverplaatstingen?

Basisgegevens

Toegekend door de firma i

Inclusief tankkaart

Betaalde vervoerskosten (woon-werk)

Financiering

Betaalde vervoerskosten (andere dan woon-werk)

Vervoer : Uw motorfiets

Gebruikt u uw motorfiets voor beroepsverplaatstingen?

Basisgegevens

Betaalde vervoerskosten (woon-werk en andere dan woon-werk) i

Financiering

Motorfiets :

Helm :

Beschermende kleding voor motorfietsen/ wielerkleding :

Handschoenen :

Laarzen / schoenen :

Slot :

Koffer

Mobilofoon :

Vervoer : Uw fiets

Gebruikt u uw fiets voor beroepsverplaatstingen?

Basisgegevens

Betaalde vervoerskosten (woon-werk)

Financiering

Fietskosten andere dan woon-werk

Fiets :

Helm :

Beschermende kleding voor motorfietsen/ wielerkleding :

Handschoenen :

Laarzen / schoenen :

Slot :

Vervoer : Andere (Openbaar vervoer, taxi, te voet, enz)

Gebruikt u openbaar vervoer, taxi, te voet, enz. voor beroepsverplaatstingen?

Betaalde vervoerskosten (woon-werk)

Kosten die gestaafd kunnen worden door bewijsstukken :

Kosten die niet gestaafd kunnen worden door bewijsstukken


Te voet

Openbaar vervoer

Andere

Betaalde vervoerskosten (andere dan woon-werk)

Bureaukosten

Hebt u kosten in verband met kantoorruimte ?

Kosten voor lokalen (aan 100% aftrekbaar voor het professionele deel)

Kosten voor lokalen en fiets (aan 120% aftrekbaar voor het professionele deel)

Kantoorbenodigdheden

Kleine benodigheden i

Onderhoud & herstellingen :

Telefoon, fax, internet :

Fax :

Pc :

Antwoordapparaat :

Meubilair :

Andere :

Andere beroepskosten

Heeft u andere beroepskosten gemaakt ?

Studie- en documentatiekosten i

Representatiekosten i

Restaurantkosten

Specifieke beroepskledij

Kosten creditcard i

Verzekering gewaarborgd inkomen i

Lidgelden i

Honorarium fiscaal advies (inzake beroepsinkomsten) i

Huur tweede woning i

Verhuiskosten i

Kosten voor collectieve kinderopvang i

Heeft u kosten gemaakt voor collectieve kinderopvang ?